Hangman

Over het samenwerkingsverband


9 organisaties uit het bredere jeugdveld (LISS, Ambrassade, Kruispunt migratie en integratie, Arktos, Vlaams Straathoekwerk Overleg, Kind en Samenleving, Uit de Marge, Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen en VVJ) delen de visie dat jongeren, op hun eigen manier, volwaardige gebruikers moeten kunnen zijn van de openbare ruimte.

Het samenwerkngsverband heeft een dubbele doelstelling:
Ten eerste rondhangen in beeld brengen als fenomeen, niet als probleem. Rondhangen is van alle tijden en alle leeftijden. We streven er dan ook naar om rondhangen als tijdverdrijf terug te normaliseren. We willen - zo veel en zo breed als we kunnen - jongeren die rondhangen tonen zoals ze zijn. Op die manier willen we schaven aan het heersende en meestal foute beeld dat bestaat van jongeren. ‘Meestal' want deze campagne wil geen vrijgeleide zijn voor rondhangende jongeren. We praten jongeren die effectief overlast veroorzaken niet goed, maar vragen om alles in perspectief te zien.

Ten tweede willen we iedereen die met en voor jongeren werkt stimuleren om te praten over en met rondhangende jongeren. We hopen voer te bieden voor een brede, omvattende discussie en de ontwikkeling van een geïntegreerd en positief beleid.


Lees hier de volledige visietekst!

Naar aanleiding van de veelvuldige berichtgeving en vragen over overlast, formuleerde Hangman haar ideeën hierover in een afzonderlijke teks. Lees hier de visie van Hangman op overlast.

 

Hangman doorheen de tijd!

 

1659 -------------------------------

Ordonnantie Antwerpen

2006 -------------------------------

De Mosquito® (een apparaatje dat hoge klanken uitstoot, enkel hoorbaar voor <25 jarigen) verovert Nederland en Groot-Brittannië.

2007 -------------------------------

Het LISS neemt het initiatief om op Vlaams niveau iets te doen aan de beeldvorming van rondhangende jongeren met de woorden "en nu is het genoeg geweest!"

2007 -------------------------------

Op enkele maanden tijd scharen zich tien organisaties achter dit initiatief van het LISS

17 juni 2008 ----------------------

In de Kamer werd een resolutie voor het verbod op de verkoop en het gebruik van Mosquito's in België goedgekeurd

2008 -------------------------------

10 organisaties vragen en krijgen steun van Minister Anciaux om een Vlaamse campagne te organiseren. In opdracht van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen worden de eerste stapjes genomen.

Januari - mei 2009 ---------------

Achter de schermen bereiden we de campagne voor: teksten worden geschreven, het netwerk uitgebreid, een logo en promotiemateriaal wordt ontwikkeld.

13 mei 2009 ----------------------

Lancering in Mechelen

Juni - september 2009 -----------

Overal in Vlaanderen worden activiteiten georganiseerd. Door de samenwerking tussen ongeorganiseerde jongeren en buurtbewoners, ontstaat er hopen meer begrip en tolerantie voor elkaar. Zomer 2009 door een roze bril!

14 oktober 2009 -----------------

Prijsuitreiking en studiedag om de campagne af te ronden

25 mei 2011 ----------------------

Lancering boek De Hangman. Over jongeren in het straatbeeld

 

31 december 2012 ---------------

 

De actieve samenwerking van De Hangman wordt stop gezet. De massa informatie en voorbeelden die verzameld werden, blijven beschikbaar op deze website.

Met steun van de Vlaamse overheid