Hangman

Over de campagne

Met de zomer in aantocht, neemt ook de negatieve berichtgeving over rondhangende jongeren toe.
Het loutere feit van een groepje jongeren dat samen op straat of plein hangt, roept bij veel mensen gevoelens van overlast op.
10 organisaties uit het bredere jeugdveld (LISS, Steunpunt Jeugd, Vlaamse Jeugdraad, Vlaamse Minderhedencentrum vzw, Arktos, Vlaams Straathoekwerk Overleg, Kind en Samenleving, Uit de Marge, Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen en VVJ in opdracht van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen) delen de visie dat jongeren, op hun eigen manier, volwaardige gebruikers moeten kunnen zijn van de openbare ruimte.

De campagne heeft een dubbele doelstelling:
Ten eerste rondhangen in beeld brengen als fenomeen, niet als probleem. Rondhangen is van alle tijden en alle leeftijden. We streven er dan ook naar om rondhangen als tijdverdrijf terug te normaliseren. We willen - zo veel en zo breed als we kunnen - jongeren die rondhangen tonen zoals ze zijn. Op die manier willen we schaven aan het heersende en meestal foute beeld dat bestaat van jongeren. ‘Meestal' want deze campagne wil geen vrijgeleide zijn voor rondhangende jongeren. We praten jongeren die effectief overlast veroorzaken niet goed, maar vragen om alles in perspectief te zien.

Ten tweede willen we iedereen die met en voor jongeren werkt stimuleren om te praten over en met rondhangende jongeren. We hopen dat de campagne voldoende voer kan aanbieden voor een brede, omvattende discussie en de ontwikkeling van een geïntegreerd en positief beleid.


Lees hier de volledige visietekst!

 

Hangman doorheen de tijd!

 

1659 -------------------------------

Ordonnantie Antwerpen

2006 -------------------------------

De Mosquito® (een apparaatje dat hoge klanken uitstoot, enkel hoorbaar voor <25 jarigen) verovert Nederland en Groot-Brittannië.

2007 -------------------------------

Het LISS neemt het initiatief om op Vlaams niveau iets te doen aan de beeldvorming van rondhangende jongeren met de woorden "en nu is het genoeg geweest!"

2007 -------------------------------

Op enkele maanden tijd scharen zich tien organisaties achter dit initiatief van het LISS

17 juni 2008 ----------------------

In de Kamer werd een resolutie voor het verbod op de verkoop en het gebruik van Mosquito's in België goedgekeurd

2008 -------------------------------

10 organisaties vragen en krijgen steun van Minister Anciaux om een Vlaamse campagne te organiseren. In opdracht van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen worden de eerste stapjes genomen.

Januari - mei 2009 ---------------

Achter de schermen bereiden we de campagne voor: teksten worden geschreven, het netwerk uitgebreid, een logo en promotiemateriaal wordt ontwikkeld.

13 mei 2009 ----------------------

Lancering in Mechelen

Juni - september 2009 -----------

Overal in Vlaanderen worden activiteiten georganiseerd. Door de samenwerking tussen ongeorganiseerde jongeren en buurtbewoners, ontstaat er hopen meer begrip en tolerantie voor elkaar. Zomer 2009 door een roze bril!

14 oktober 2009 -----------------

Prijsuitreiking en studiedag om de campagne af te ronden

Met steun van de Vlaamse overheid